Ceník pro firmy

Varianta 1

obsah:

  • 2 hod teorie - přednáška
  • 2 hod praxe - nácvik mobilizací kompenzační cviky, manipulace s břemeny, péče o symetrii těla

 

dle zájmu firmy - průzkum pracoviště (projití pracoviště s ergonomickýcm odborníkem, zjištění příčin zdravotních potíží zaměstnanců dle konkrétního pracovního zatížení)

 

cena:

400,- Kč za účastníka

nad 20 km vzdálenosti od sídla Erogonomservisu - cestovné: 5,- Kč/km

 

minimální počet účastníků:

12 osob

při nižším počtu se domluvíme na jiném řešení - např. sloučení dvou malých firem apod.

 

Varianta 2

obsah:

  • osobní práce s každým účastníkem školení: vyšetření fyzioterapeutem, ergonomická diagnostika provedená lékařem, práce s Osobním sešitem, obsahujícím záznamy osobního vyšetření a diagnostiku ergonoma, individuální doporučení, seznam cviků atd.
  • 2 hod teorie - přednáška
  • 2 hod praxe - nácvik mobilizací kompenzační cviky, manipulace s břemeny, péče o symetrii těla

 

dle zájmu firmy - průzkum pracoviště (projití pracoviště s ergonomickýcm odborníkem, zjištění příčin zdravotních potíží zaměstnanců dle konkrétního pracovního zatížení)

 

cena:

1.200,- Kč za účastníka

nad 20 km vzdálenosti od sídla Erogonomservisu - cestovné: 5,- Kč/km

 

minimální počet účastníků:

12 osob

při nižším počtu se domluvíme na individuálním řešení - např. sloučení dvou malých firem apod.

 

Varianta 3

obsah:

  • rozšířeno o specifické požadavky firmy, např. víkendy v lázních, teambuilding apod. s programem Zdravá záda
  • osobní práce s každým účastníkem školení: vyšetření fyzioterapeutem, ergonomická diagnostika provedená lékařem, práce s Osobním sešitem, obsahujícím záznamy osobního vyšetření a diagnostiku ergonoma, individuální doporučení, seznam cviků atd.
  • 2 hod teorie - přednáška
  • 2 hod praxe - nácvik mobilizací kompenzační cviky, manipulace s břemeny, péče o symetrii těla

 

dle zájmu firmy - průzkum pracoviště (projití pracoviště s ergonomickýcm odborníkem, zjištění příčin zdravotních potíží zaměstnanců dle konkrétního pracovního zatížení)

 

cena:

cena se odvíjí od dohodnutých služeb

nad 20 km vzdálenosti od sídla Erogonomservisu - cestovné: 5,- Kč/km

 

minimální počet účastníků:

12 osob

při nižším počtu se domluvíme na individuálním řešení - např. sloučení dvou malých firem apod.