Ceník pro školy

Prevence onemocnění pohybového ústrojí pro 1. – 3. třídu

 • Obsah: základní informace o pohybu člověka a poučení jak si neškodit, důležitost pohybu, hry, cvičení, sport, zdravá chůze, zdravé sezení a zdravé držení horních končetin.
 • Délka: 2 hodiny
 • Cena: 200,- Kč za dítě, minimálně 15 dětí + cestovné 

 

Prevence onemocnění pohybového ústrojí pro 4. – 5. třídu 

 • Obsah: pohybové ústrojí člověka, péče o pohybové ústrojí, základy prevence onemocnění pohybového ústrojí, důležitost pohybu, sportů, zdravá chůze, zdravé sezení a zdravé držení horních končetin, základy práce s počítačem, základní cviky.
 • Délka: 2 hodiny 
 • Cena: 200,-  za dítě, minimálně 15 dětí + cestovné

 

Prevence onemocnění pohybového ústrojí pro děti 2. stupně škol

 • Obsah: pohybové ústrojí člověka jeho stavba, funkce, možnosti prevence onemocnění pohybového ústrojí, základy ergonomie,   důležitost pohybu, sportů, zdravá chůze, zdravé sezení a zdravé držení horních končetin, práce s počítačem, základní cviky.
 • Délka: 2 hodiny
 • Cena: 200,-  za dítě, minimálně 15 dětí + cestovné 

 

Prevence onemocnění pohybového ústrojí pro mládež středních škol 

 • Obsah: anatomie a funkce pohybového ústrojí, ergonomie, důležitost pohybu, sportů, zdravá chůze, zdravé sezení a zdravé držení horních končetin, Zdravá záda u počítače, ergonomické myšlení.
 • Délka: 3 hodiny
 • Cena: 400,-  za účastníka, minimálně 15 účastníků + cestovné

 

Prevence onemocnění pohybového ústrojí pro mládež z odborných škol a učilišť

 • Obsah: anatomie a funkce pohybového ústrojí, ergonomie, důležitost pohybu, sportů, zdravá chůze, zdravé sezení a zdravé držení horních končetin, Zdravá záda u počítače, ergonomické myšlení, ergonomie práce pro příslušné budoucí zaměstnání.
 • Délka: 3 hodiny
 • Cena: 400,-  za účastníka, minimálně 15 účastníků + cestovné

 

Prevence onemocnění pohybového ústrojí pro učitele

 • Obsah: specifika pohybového ústrojí z pohledu funkčního, ergonomie, ergonomické myšlení, Zdravá záda u počítače
 • Délka: 3 hodiny
 • Cena: 400,-  za účastníka, minimálně 15 dospělých + cestovné 

 

Prevence onemocnění pohybového ústrojí pro rodiče

 • Obsah: specifika pohybového ústrojí z pohledu funkčního, ergonomie, ergonomické myšlení, Zdravá záda u počítače
 • Délka: 3 hodiny
 • Cena: 400,-  za účastníka, minimálně 15 dospělých + cestovné 

 

Jak se narovnat pro učitele

 • Obsah: dvoudenní kurz zaměřený na zdraví učitelů, prevence psychosomatických onemocnění, teorie a praxe včetně cvičení a Nordické chůze. Kurzy vedou odborníci na pohybové ústrojí a psychologové.
 • Délka: 2 dny (12 hodin)
 • Cena: dle konkrétně dojednaných podmínek, cestovné za ujetý km 10,- Kč

 

Uváděné ceny jsou zaváděcí pro rok 2014