Jak to funguje?

 • Pro každý pracovní obor doporučíme, jak vykonávat danou práci bez poškozování zdraví.
 • Vytvoříme zásady ergonomie práce pro každou činnost a nejlépe pro každého zaměstnance na míru s ohledem na jeho výchozí situaci.
 • Navrhneme úpravu pracoviště s ohledem na zásady ergonomie a doporučíme kompenzační pomůcky pro podporu správé polohy při práci.
 • Tento program je vždy vytvořen na míru pro konkrétní firmu s ohledem ke specifickým pracovním podmínkám a tělesnému zatížení zaměstnanců. 

 

Jak program Zdravá záda začíná?

 • Po zadání objednávky zjistíme přímo na Vašem pracovišti příčiny a typy poškozování páteře i celého pohybového ústrojí. 
 • Následně vypracujeme několik nabídek řešení v různém cenovém rozpětí.
 • Nejlevnější je vypracování návrhu ergonomických úprav a pro zaměstnance připravit jednodenní seminář o ergonomii práce. Na semináři se zaměstnanci seznámí s ergonomickými principy práce a naučí se jednoduché kompenzační cviky, kterými se mohou během práce uvolnit.

 

Jak může program Zdravá záda pokračovat?

 • Zajistíme kompenzační pomůcky
 • Pomůžeme s vybavením fyzioterapeutického pracoviště 
 • Zajistíme kurzy nebo rekondiční pobyty pro zaměstnace
 • Poskytneme individuální preventivní vyšetření pohybového ústrojí s návrhem léčby pro jednotlivé zaměstnance apod.
 • Plně zaručujeme mlčenlivost o zjištěných skutečnostech jak ohledně zaměstnavatele, tak i o zdraví zaměstnanců v souladu s lékařským tajemstvím

 

Máte speciální požadavky?

 • Specifické požadavky jsou pro nás výzvou ke kvalitnímu zpracování. 
 • Ergonomii jsme řešili např. v počítačové firmě, textilním závodě i v klášteru.