Program Zdravá záda

Program Zdravá záda pro firmy je kvalitní nabídkou péče o zaměstnance pro firmy, státní instituce a společnosti.

Program Zdravá Záda pro firmy vznikl z potřeby prevence pohybového ústrojí v pracovním procesu. Nemocnost pro obtíže s páteří je značně vysoká, velké množství pacientů dokonce odchází pro obtíže s pohybovým ústrojím do invalidního důchodu. Naprosté většině obtíží je možné účinně předcházet, tím že práci vykonáváme dle pravidel ergonomie.

 

Důvody proč zvolit program Zdravá záda

  • Program Zdravá Záda motivuje zaměstnance pečovat o své zdraví a je prevencí vzniku a dalšího rozvoje onemocnění pohybového ústrojí.
  • Nejčastější příčinou pracovní neschopnosti jsou obtíže s pohybovým ústrojím. Nemoci pohybového ústrojí představují velký soubor obtíží, kterým se dá poměrně lehce předcházet změnou životního stylu. 
  • Úprava pracoviště, doporučení správné polohy při práci, případně i zajištění kompenzačních pomůcek je pro zaměstnavatele mnohem levnější než opakovaný nábor nových, nezaučených zaměstnanců.
  • Pravidlem by se měla stát ergonomicky vykonávaná práce. Správně prováděná práce neškodí, ale škodí práce chybně prováděná.

 

Cíl programu

  • Ochránit zaměstnance před onemocněním pohybového ústrojí z nevhodně vykonávané práce.
  • Zvýšit výkonnost a motivaci vykonávané práce a tím se zvýší produktivita práce.
  • Zabránit případné pracovní neschopnosti zaměstnanců a snížit tak náklady zaměstnavatele.