Program Zdravá záda pro školy

Základní informace 

 • Program předává informace školákům, studentům a učitelům o možnosti předcházení onemocnění pohybového ústrojí. S těmito informacemi by se měl člověk seznámit co nejdříve, aby péče o pohybové ústrojí se stala jeho rutinou. Umožnit budoucím generacím žít bez bolestí a bez omezení od pohybového ústrojí je obrovským darem, který mohou dospělí dát dětem. 
 • Dětem chybí  jednak pozitivní příklady péče o pohybové ústrojí v každodenním životě a hlavně neučíme je ergonomicky myslet. Každá práce lze dělat způsobem, při kterém si neublížíme.  A přesně toto je náplní našeho programu ZZ pro školy. 
 • Škola může nás využít i pro poradenství při vybavování učeben nábytkem či kompenzačními pomůckami.
 • Vhodná je i spolupráce s rodiči dětí.

 

Specializace projektu

 • pro 1. stupeň základních škol
 • pro 2.stupeň základních škol
 • pro studenty středních škol
 • pro učitele, popř. pro sportovní trenéry

 

Pro žáky a studenty

 • přednášky s prezentací (2 školní hodiny)
 • praktický nácvik chůze, sedu, práce s počítačem dle zásad ergonomie
 • důraz na význam pravidelných pohybových aktivit, her, cvičení i sportu

 

Pro učitele a trenéry

 • přednáška
 • nebo zážitkový 2 denní kurz Jak se narovnat