Výhody pro zaměstnavatele

Výhody péče o pohybové ústrojí zaměstnanců

  1. Aktivní preventivní péče o zdraví zaměstnanců snižuje nemocnost, snižuje počet invalidních důchodů, zvyšuje produktivitu práce. 
  2. Lidé bez bolestí, s přímým držením těla jsou výkonnější v zaměstnání, jsou spokojenější, motivovanější pracovat. Přímé držení těla má významný vztah na úspěšnost jednání s klientem. 
  3. Zaměstnanci, o jejichž zdraví se zaměstnavatel stará, jsou se zaměstnavatelem solidárnější. 
  4. Zaměstnanci si zvyknou na péči o své zdraví a budou v této péči i sami pokračovat. 

 

Finanční výhody pro zaměstnavatele

  1. Výhodnější je počáteční menší investice do prevence zdraví svých zaměstnanců, než následné nákladné  řešení pracovních náhrad při nemoci zaměstnanců. 
  2. Péče o zaměstnance se zaměstnavateli vrátí v celkově nižších nákladech na zaměstnance. 
  3. Náklady na Program Zdravá Záda jsou daňově uznatelným nákladem.